Thưởng thức trà

Nhóm anh em làm phim ghé Mzung Tea House

Nhóm anh em làm phim ghé Mzung Tea House

Nhóm anh em làm phim ghé Mzung Tea House sáng nay: PhanXine đạo diễn phim “Em là bà nội của anh”; Nguyễn Hoàng Điệp đạo diễn phim “Đập cánh giữa không trung”; và Leon Quang Le đạo diễn phim “Song Lang” đình đám, cùng các học viên của Autumn Meeting.

Read more