Nhóm anh em làm phim ghé Mzung Tea House sáng nay:
PhanXine đạo diễn phim “Em là bà nội của anh”; Nguyễn Hoàng Điệp đạo diễn phim “Đập cánh giữa không trung”; và Leon Quang Le đạo diễn phim “Song Lang” đình đám, cùng các học viên của Autumn Meeting.

Leave a reply